Sağlıkçılar 'demokrasi için emek buluşmaları' başlatıyor

Sağlıkçılar 'demokrasi için emek buluşmaları' başlatıyor

7 Eylül 2016 Saat: 14:34

Sağlık örgütleri sağlık emekçilerine yönelik hak gasplarına karşı “Sağlıkçılardan demokrasi için emek buluşmaları” düzenleyeceklerini duyurdu.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK- Devrimci Sağlık- İş, Soyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, “Sağlıkçılardan demokrasi için emek buluşmaları” düzenleyeceklerini ilan etti. TTB Genel Merkezin'de düzenlenen basın toplantısına DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, TTB Merkez Konsey Üyesi Hande Arpat ve SES Eş Genel Başkanları  Günül Erdem ve İbrahim Kara katıldı. 

Basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, darbe girişimi sonrası ilan edilen KHK'larla birçok hak gasbının yaşandığını ve kamu emekçilerinin keyfi biçimde işten atıldığını ifade ederek, “KHK'yla keyfi biçimde işten almalar yaşanmaktadır. Kamu kurumlarında işe alımlar 'mülakat' adı altında iktidar partisinin iki dudağı arasına sıkıştırılmaktadır. AKP torpili kamu kurumlarında işe alımların esas belirleyeni hale gelmiştir. Yandaş sendika yıllarca adeta 'personel atama ve tayin bürosu' gibi çalışmıştır. Hukuksuz atamalar ve usulsüz sınavlar nedeniyle pek çok kişinin emeği çöpe atılmıştır. Kamu hizmet ve istihdam düzenlemelerinde oyuncak gibi oynayanların yaptıkları usulsüzlükler devam etmektedir” diye belirtti.

EMEKLİLİĞİMİZ GÜVENCESİZLEŞTİRİLDİ

Çerkezoğlu, 1 Kasım seçimleri öncesi AKP hükümetinin taşeron işçilere yönelik vaatlerinin de hatırlatarak, “Seçimlerde taşeron işçilere kadro sözü verenler yüz binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin güvenceli çalışması için kalan son kırıntıları kaldıracak yasaları hayatı geçirmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi adı altında emekliliğimiz güvencesizleştirilmiştir.  Radyoloji çalışanlarının özlük hakları, hemşirelik yasası, psikologlarım bağımsız meslek yasası yönündeki talepleri, eczacı ve diş hekimlerinin talepleri göz ardı edilmektedir. 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi' çatısı altında yandaşlara akademik kadro dağıltılması eğitim amaçlı değil kadrolaşma amaçlı manipülasyon yapılmaktadır. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak özü darbe fırsatçılığı olan demokrasi çığırtkanlıklarını ret ediyoruz” diye vurguladı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DAVET

Çerkezoğlu, AKP hükümetinin ve sermayedarların emekçiler ve sağlık üzerindeki saldırılarına karşı topluma  örgütlenme çağrısında bulunarak, bunun için adres gösterdi. Çekezoğlu, şimdiden halkın sağlığı ve emekçilerin talepleri için ortak örgütlenme adımlarının atıldığını vurgulayarak, “Örgütlü olduğumuz Emek ve Demokrasi Güç Birliği'nin AKP ve sermayenin saldırlarınına, savaşa, şiddete ve ant demokratik uygulamalarına karşı toplumun geniş kesiminde örülmesi oldukça önemlidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaşadığımız süreci hep birlikte değerlendirdik. Çalışma koşullarımızın ağırlaştırılması, iş ve emeklilik güvencemizin ortadan kaldırılması, sağlık bilimleri eğitimlerinini niteliksizleştirilmesi, sosyal güvenlik hakkının gasp edilmesi, açıkça sağlıkla oynanmasına karşı 'Sağlıkçılardan demokrasi için emek buluşmaları' gerçekleştirmeye karar verdik. Başta sağlık, emek gündemi için bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 'Sağlıkçılardan demokrasi için emek buluşmaları' katılmaya davet ediyoruz” diye çağrıda bulundu