TTB: Ankara'ya Yürüyeceğiz

TTB: Ankara'ya Yürüyeceğiz

2 Ekim 2021 Saat: 01:36

TTB, sağlıkta yaşanan sorunlara ve sağlık emekçilerinin maruz kaldığı hak ihlallerine karşı basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Fincancı, Sağlık Bakanlığı'yla görüşme talebinde bulunduklarını on gün içinde geri dönüş alamazlarsa eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini, tüm illerden Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. 

Türk Tabipleri Birliği sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin İstanbul şube binasında basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katılımıyla düzenlenen toplantıya illerin tabipler odası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Uygulanan özelleştirmeci ve piyasacı sağlık politikaları ile halkın sağlık hakkının elinden alındığına dikkat çeken TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Devlet Hastaneleri Kapatılırken kamu sağlık hizmeti 'şirketleştirilmiş' şehir hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla tekeller haline getirilmiştir" dedi.

15 milyona yakın insanın sağlık güvencesinden yoksun hale getirildiğini söyleyen Fincancı, "Yok sayılan birinci basamak sağlık hizmetlerinin topluma nasıl olumsuz yansıdığı pandemi sürecinde gözler önüne serilmiştir. Sözün özü iktidar 20 yılda sağlık politikasını iflas ettirmiştir" diye ifade etti.

'SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÖZLÜK HAKLARINI KAYBETTİ'
Sağlık emekçilerinin sağlıkta dönüşüm adı altında her geçen yıl giderek artan oranda ekonomik zorluk yaşadıklarını ve özlük haklarını kaybettiklerini vurgulayan Fincancı, pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin yürüttükleri özverili çalışmayı hatırlattı ve iktidarın pandemiyi yönetememesinin sonuçlarını sağlık emekçilerinin hayatlarıyla ödediğini, ödemeye devam ettiğini vurguladı. 

Covid-19 sürecinde hiçbir ek ücret almayan sağlık emekçilerinin gece gündüz çalıştırıldıklarını anımsatan Fincancı, "Ek ödemeler idarecilerin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olarak bazı kurumlarda ya hiç ödenmemekte ya da onur kırıcı rakamlar ile ödenmektedir" diye ifade etti.

İktidarın yanlış politikaları ve maruz kaldıkları şiddet nedeniyle resmi olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekimin istifa ettiğini belirten Fincancı, yine ayda yaklaşık 80 hekimin yurt dışında göçmen doktor olmayı tercih ettiğini söyledi. 

'PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME ADALETSİZ'
TTB olarak 81 ilden 6 bin 178 hekim ile yaptıkları anket sonuçlarını aktaran Fidancı, "Anket sonuçlarına göre, hekimlerin yüzde 45'inin aylık geliri yetmiyor, yüzde 76'sı pandemi ek ödemesi almıyor, yüzde 90'ına göre performansa dayalı ek ödeme sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyor, yüzde 92'si geçen sene TBMM'de kabul edilen sağlıkta şiddet ile ilgili son yasal düzenlemenin etkili olmadığını düşünüyor, yüzde 84'ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını düşünüyor, yüzde 68'i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünüyor, yüzde 72'si çalışma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını düşünüyor. Ankete katılan hekimlerin yarısından fazlası çalışma koşulları, ücretler ve sağlıkta şiddet hakkında; çalışma alanlarında örgütlenme çalışmaları, iş yavaşlatma ve iş bırakma gibi eylem kararlarına destek vereceğini belirtiyor" dedi.

'ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİZ'
Sağlık Bakanlığına görüşme talep ettiklerini söyleyen Fincancı, 10 gün içinde dönüş yapmadıkları taktirde eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Fincancı, tüm illerden Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. 

TALEPLER SIRALANDI
TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, öncelikli olan talepleri şöyle sıraladı:
 "Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir.
 Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.
 İş yerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.
 Haftalık çalışma sürelerimiz önerilerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
 Temel ücretlerimiz TTB'nin görüş ve önerileri çerçevesinde belirlenmeli, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir ödeme sağlanmalıdır.
 Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır! Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir."

(Etha)