Hekimler Ankara'ya yürüyecek I İşte Hekimlerin talepleri

Hekimler Ankara'ya yürüyecek I İşte Hekimlerin talepleri

12 Ekim 2021 Saat: 07:53

Salgın döneminde giderek zorlaşan çalışma koşullarına karşı "5 dakikada hekimlik olmaz" diyen sağlık emekçileri, 23 Kasım'da İstanbul'dan Ankara'ya beyaz yürüyüş düzenleyecek.

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik sorunlara ilişkin talepleri ve görüşme isteklerini yanıtsız bırakan Sağlık Bakanlığı'na karşı eylem programını açıkladı. Salgın döneminde giderek zorlaşan çalışma koşullarına karşı "5 dakikada hekimlik olmaz" diyen sağlık emekçileri, 23 Kasım'da İstanbul'dan Ankara'ya beyaz yürüyüş düzenleyecek.

Sağlık emekçilerim özlük hakları ve ekonomik sorunlarına ilişkiin düzenlenen basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Meltem Günbeği, mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak yerine toplumun sağlığını riske attığını, halkı salgınlardan bulaşıcı ve kronik hastalıklardan korumadığını söyledi. Günbeği, "Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, özel sağlık işletmeleri ve sermaye sahiplerini korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımıyor. Salgın döneminde dahi iktidar bu anlayışından vazgeçmedi. Tam tersine her gün yüzlerce insanımız yaşamını yitirirken, onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirdiler. Artık bu sistemin yürütülmesi olanaksızdır. En kısa sürede toplumcu bir sağlık sistemine geçme zorunluluğumuz bulunmaktadır" dedi.

Salgın döneminin, sağlık çalışanlarının değersizleştirildiğini ortaya çıkardığını belirten Günbeği, "Hekimler, salgın döneminde adeta can derdine düşmüşken, işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Salgın döneminde özel hastanelerde hekimler işten çıkarılırken, ücretlerini alamazken Sağlık Bakanlığının göstermelik kararlar dışında tepkisiz kaldığını gördük. Kamu hastanelerinde de salgın döneminde işten atmaların devam ettiğine, mezun hekimlerin işe başlatılmadığına şahit olduk, giderek yoksullaşmayı gün gün yaşadık" diye konuştu.

'RANDEVU TALEBİMİZE YANIT VERİLMEDİ'
Hekimlerin "Artık bu şartlarda çalışamıyoruz" diyerek istifa ettiğini söyleyen Günbeği, "Emekli olurken ya da genç hekimlerimiz yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görüşme talebimizi ilettik. 1 Ekim 2021'de tüm kamuoyunun önünde bulunduğumuz randevu talebine yanıt alamadık. Şimdi soruyoruz: Sağlık Bakanı'nın hekimlerin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplumun sağlığını hekimlerin örgütüyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak bir Sağlık Bakanı'nın hekimlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?" diye sordu.

'10 DAKİKADA 2 HASTA RANDEVUSU VEREN SİSTEM İFLAS ETMİŞTİR'
TTB'nin "iyi hal belgesi" sayılarına göre ciddi bir yurtdışı göçü olmasına rağmen çareyi 10 dakika içerisinde 2 hastaya randevu vermekte gören bir sağlık sisteminin artık iflas ettiğini vurgulayan Günbeği, bu şartlarda bakanın randevu keyfiyetini beklemeye 10 günden fazla sürelerinin olmadığını söyledi. Günbeği, "Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin ‘Biz birlikte güçlüyüz'ü göstermenin günüdür. Kısacası emek bizim ise söz de bizimdir" dedi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ
Günbeği taleplerini şöyle sıraladı: 

????Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir.
????Sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılmalıdır.
????Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.
????İşyerlerimiz, alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.
????Haftalık çalışma sürelerimiz yeniden düzenlenmelidir.
????Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmalıdır. 
????Hekimlere 7200 ek gösterge verilmelidir.
????Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.
????Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir.

YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN GREV GÜNDEMDE
Günbeği, bu talepler için "5 dakikada hekimlik yapılmaz" diyerek yapacacakları eylemleri sıraladı. Buna göre hekimler 15 Ekim'den itibaren salgında kendilerinin alkışlanmasına atfen "geçinemiyoruz" diyerek maaşlarını alkışlayacak. Gelecek hafta işyerlerinde buluşmalar gerçekleştirilecek. Kasım ayında çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete, çöken sağlık sistemine tepki gösterilecek. Hekimlerle yapılacak buluşmaların ardından taleplerin iletilmesi için 23 Kasım'da İstanbul'dan Ankara üç günlük beyaz yürüyüş yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından hekimler 27 Kasım'da Ankara'da buluşacak. Taleplerine yanıt alamaması durumunda hekimler yapacakları bir forumla sağlık alanında grevi de gündeme getirecek.