Güncel

Şişli Etfal Dayanışması rapor yayınladı I “Şişli Etfal: ne oluyor, ne istiyoruz?"

Şişli Etfal Dayanışması ve Şişli Kent Konseyi, “ŞİŞLİ ETFAL: NE OLUYOR, NE İSTİYORUZ? “ adıyla kamuoyuna ve basına ayrıntılı bir bilgilendirme raporu sundu.

10 Kasım 2021 Saat: 11:36
Şişli Etfal Dayanışması rapor yayınladı I “Şişli Etfal: ne oluyor, ne istiyoruz?
Şişli Etfal Dayanışması rapor yayınladı I “Şişli Etfal: ne oluyor, ne istiyoruz?"

Açıklama yok.

Şişli Etfal Dayanışması ve Şişli Kent Konseyi’nin raporu şöyle:

Şişli’nin tüm branşlarda faaliyet gösteren, tam teşekküllü tek devlet hastanesiolan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, binaları depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı. 122 yıldır Şişli ve çevresindeki bölge halkına nitelikli, erişilebilir, parasız sağlık hizmeti veren, insanların sağlık güvencesi olan hastane bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşındı. 

Uzun zamandır Şişli Etfal’in kapatılıp tasfiye edilmesinden kaygılı olan ve hastanenin yerinde yeniden yapılmasını talep eden Şişli ve bölge halkı, hastanenin kapatılmasının olumsuz sonuçlarını derinden yaşamaya başladı. Halkın kaygı ve beklentilerine rağmen binaların güçlendirilmesi ve/veya yenilenmesi sonrası hastanenin yine aynı yerinde faaliyetine devam edeceğine dair halka, sağlık emekçilerine ve hastane çalışanlarına hiçbir açıklama yapılmadı, hala yapılmıyor. 122 yıllık hastaneninyeniden yapılmaması halinde, anayasal ve kamusal bir hak olan sağlık hizmetine kolay erişim imkanı halkın elinden alınmış olacak. Halk hastanenin yeniden yerinde inşa edilerek hizmete devam etmesini talep ve umut ediyor.

Hastanenin tamamen boşaltılıp tasfiye edileceğine ilişkin duyumların artması ve parça parça taşınma işlemlerinin başlaması üzerine, sağlık haklarına ve hastanelerine sahip çıkmak üzere yerelde oluşturulan sivil bir inisiyatif olan Şişli Etfal Dayanışması mücadeleyi yükseltme kararı almıştı. Basın açıklamaları, imza kampanyası, bildiri dağıtımı, sticker yapıştırma, afiş ve pankart asma, fotoğraf sergisi, bisiklet turu düzenleme, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklamasıyla 30 bine yakın imza topklanan dilekçenin Bakanlığa teslim edilmesi, TBMM’de temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle görüşmeler, soru ve araştırma önergeleri üzerinden gündem yaratma gibi çeşitli metotlarla büyüttüğü kamuoyu tepkisine rağmen yetkililerden bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamış olması, hastanenin tamamen tasfiye edileceği yönündeki endişenin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir.

Yetkililerden Bilgi Yok

Hastane boşaltılmış ve fiilen tasfiye edilmiş durumda ancak yerine ne yapılacağı belirsizliğini koruyor. Hastanenin Başhekimi, İlçe Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürü bizzat makamlarında ziyaret edilmiş, hastanenin akıbeti sorulmuş, halkın beklenti ve talebi dile getirilmiştir. Üç yetkili makam da taşınma sonrası Şişli Etfal’in ne olacağına dair açık, net hiçbir bilgi ver(e)memişlerdir. Gerçekten onlarında mı bilgisi yoktu, yoksa halktan tepki alacak bir proje düşünüldüğü için mi açıklayamadılar, bunu bilemiyoruz.

Halkın beklentilerine uygun olarak, Şişli Etfal’in yerinde kalacağı, deprem riskine karşı yorgun binalarının yenilenmesi/güçlendirilmesi suretiyle daha modern, hem hasta ve yakınları hem sağlık emekçileri için daha konforlu ve yine tüm branşlarıyla tam teşekküllü bir hastane olarak Şişli ve bölge halkına hizmet vermeye devam edeceği yönünde bir proje düşünülmüş olsaydı bunu en yüksek ses tonuyla ilan ederlerdi. Ancak, tüm ısrarlara ve kamuoyu beklentisine rağmen Etfal’in geleceğine dair bir açıklama yapılmamış olması, hastane için siyasi otoritenin, karar vericilerin kafasında farklı proje(ler) olduğunu ortaya koymaktadır.

Etfal’in küçültülerek yerinde kalacağı, 36.525 metrekarelik iştah kabartan hastane arazisinin küçük bir kısmının parasız sağlık hizmetine ayrılacağı, büyük bölümünün ise paralı sağlık hizmeti sunacak bir özel hastane zincirine verileceği veya sağlık turizmine yönelik bir yapı oluşturulacağı yönünde duyumlar ortalıkta dolaşmaktadır. 600 yataklı Efal’in butik bir hastaneye dönüştürüleceği de gelen duyumlar arasında. Yani, kamunun kamusal sağlık hakkına kolay erişim imkanı elinden alınacak, kamu arazisi paralı-özel sağlık satışı yapan kuruluşlara tahsis edilmiş olacak. Elbette bunlar bölge halkı için kabul edilebilir seçenekler değildir.

İktidarın Sicili Güven Vermiyor

İktidarın uzun yıllardır eğitim ve sağlık alanlarını özele açma, bu alanlarda özel sektörü güçlendirme, ayrıca kent ve doğaya karşı rant odaklı yağma ve talan politikalarına bakıldığında, Şişli Etfal gibi, kentin tam merkezinde, 36.525 metrekarelik son derece değerli ve büyük bir arazinin birilerinin iştahını kabartmış olması ve bu kamu arazisine hayata doların yeşiliyle bakan birilerinin ‘çökmek’ istemesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.Ne de olsa memlekette kamu mallarına çöken çökene…

İktidarın böylesi alanlarda sicilinin temiz olmadığı aşikar. Hasankeyf’ten Kaz Dağları’na, Kuzey Ormanları’ndan Salda Gölü’ne, İkizdere’den “halkla inatlaşma pahasına” yapılacağı ilan edilen İstanbul’un kırım projesi Beton Kanal’akadar ortaya konan, çoğunda telafisi mümkün olmayan doğa ve kent katliamlarının yaşandığı bir tarihin canlı tanıkları ve özneleriyiz. Doğamız, kentlerimiz, yaşam alanlarımız bir avuç açgözlünün para ve rant hırsı uğruna elimizden gidiyor.

Sağlık alanında da benzer bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Kent merkezlerindeki köklü hastaneler tasfiye edilerek Kamu-Özel İşbirliği Projesi adı altında yapılan şehir hastaneleriyle sağlık sistemi felç edilirken ‘müşteri’ olarak görülen hasta başına ödeme garantisiyle belirli bir zümreye kamudan kaynak aktarılıyor, zenginleşme sağlanıyor.

Öte yandan, mülkiyeti Hazine’de olan Şişli Etfal’in mülkiyetinin, mevzuata uygun bir gerekçe olmamasına, bir illiyet bağı kurulamamasına rağmen, 2018 yılı Temmuz ayında mazbut bir vakıf olan Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredilmiş olması, yukarıda ifade edilen kaygıları destekleyen çok önemli bir gelişmedir. Söz konusu vakıf üzerinden, Şişli Etfal arazisine yönelik bazı operasyonları yürütme olasılığını kuvvetle muhtemel görüyoruz.

122 Yıllık Köklü Çınar

Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olarak kurulmuştur. II. Abdülhamid'in 7 aylık kızı Hatice Sultan'ın 14 Şubat 1898 günü difteri (kuşpalazı) hastalığından ölümü üzerine II. Abdülhamid, Dr. İbrahim Beyi bir etfal (çocuklar) hastanesi kurmakla görevlendirir. Hastane 5 Haziran 1899'da Hamidiye Etfal Hastanesi, yani Abdülhamid Çocuk Hastanesi adı altında hizmete açılır.

Şişli Etfal, 122 yıldır Şişli’ye ve çevresine hizmet vermektedir. Adı Etfal (yani çocuklar) olarak kalsa da zamanla gelişmiş, tüm branşlarda, nitelikli, tam teşekküllü kamusal sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesi haline gelmiştir.  

Ortalama günde bini aşkın hasta acil durum için Şişli Etfal’e gelir. Polikliniklerde binlerce hasta muayene edilir.  

Açık kalp ameliyatı, böbrek nakli, kanser cerrahisi gibi özellikli ameliyatlar yoğun olarak yapılır.

Çocuk hastalıkları ve cerrahisi, çocuk yanık merkezi birimleriyle, Yeni Doğan yoğun bakım ünitesiyle, kanser hastaları için gelişmiş onkoloji merkeziyle Türkiye’nin en iyi kamu hastanelerindendir.  

600 yataklık kapasitesiyle, sadece Şişli’nin değil, geniş bir coğrafyada yüzbinlerce yurttaşın yaşamı ve sağlığı için güvencesidir. 270 bin nüfuslu Şişli ile birlikte, toplam nüfusu 1,5 milyona ulaşan beş ilçenin insanlarına hizmet vermektedir.İstanbul’un iş ve ticaret merkezlerinden birisi olan Şişli’nin mesai günlerinde nüfusunun 3 milyona yaklaştığını da hatırlatalım. Ayrıca, yetkin bazı branşları nedeniyle Türkiye’nin her yerinden hasta kabul etmektedir.

Hastane Tasfiye Edildi, Sağlığa Erişim Hakkı Ortadan Kaldırıldı

Şimdi, tam teşekküllü, kapısından girdiğinizde her hizmeti alabildiğiniz, yüzbinlerce insanın doğduğu, çocuklarının, torunlarının doğumuna tanıklık ettiği bu hastane, bölünüp parçalanarak Seyrantepe ve Sarıyer’e taşındı ve artık Şişli Etfal yok.

Şişli Etfal, bölge halkının parasız ve nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesinin en büyük teminatıydı. Herkese yakındı. Genellikle yürüyüş mesafesinde olup, en fazla tek araca binerek kolaylıkla erişmek mümkündü.Bölgede, Şişli Etfal’in sağladığı hizmeti karşılayacak alternatif bir kamu sağlık kurumu bulunmamaktadır. 

Sağlık, en temel insan hakkıdır. Sağlık, yaşam hakkıdır. Çocuğundan yaşlısına herkesin ihtiyacıdır. Sağlık kurumlarının yakınlığı, sağlık hizmetine kolayca erişebilmek, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı olması her insan için önemli bir güvencedir. 122 yıl boyunca insanlara kendilerini güvende hissettiren, hemen yanı başlarında bulunan bu imkanşimdi ellerinden alınmış durumda.

Unutmayalım ki Şişli ve çevresinde tüm branşlara sahip hastane sayısı zaten yeterli düzeyde değilken, Şişli Etfal’in kapatılması ile birlikte sağlık hakkına insanların erişimi daha da zorlaşmış, çevre hastanelerin hasta yükü artmıştır. Bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanmak üzere. Kamu sağlık hizmetine erişimin zorlaşmasıyla bölge insanı özel-ücretli sağlık kurumlarına mahkumedilmeye çalışılıyor. 

Bu endişe ve uyarıların ne kadar haklı ve yerinde olduğu Etfal’in boşaltılmasının ardından kısa sürede ortaya çıkmaya başlamıştır.

Aylardır Uyarıyoruz: Erişilebilir Sağlık Hakkımızı Elimizden Almayın

Şişli Etfal yoğun bir nüfusun yaşayıp çalıştığı bölgenin tam ortasındadır ve ulaşımı görece kolaydır. Yetkililere uzun süredir şu uyarıları yapıyoruz: Hastaneyi kapatıp acil müdahale ihtiyacı olan hastaları Seyrantepe ve Sarıyer hattındaki uzak ve yoğun kent trafiğinin insafına bırakmak, geri döndürülemez hayati kayıpların yaşanmasına kapı aralamaktır. Bir dakikanın dahi yaşamla ölüm arasında belirleyici olabildiği acil durumlarda, örneğin bir kalp krizinde, ağır yaralanmalarda, doğum sancılarında insanları İstanbul trafiğinin insafına bırakmak anlamına gelmektedir.

Özellikle yaşlı insanların ve engellilerin, bölünen birimleriyle Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşınan hastanelere ulaşması eziyete dönüşmüştür. 2-3 araç değiştirerek bir kamu sağlık kurumuna ulaşmak zorunda kalmak, devletin anayasal, ahlaki ve insani yükümlülüklerine aykırıdır. Devlet parasız ve nitelikli sağlık hizmetini yurttaşının kolay erişebileceği şekilde sunmakla yükümlüdür. Oysa mevcut örnekte, var olan bu hak halkın elinden alınmaktadır.

Taşınmayla, tek noktada alınan hizmetler bölündü. Bazı doktorlar hem Seyrantepe’de hem Sarıyer’de çalışmak zorunda kalıyor. Bir sağlık şikayeti için Seyrantepe’ye giden hasta başka bir şikayeti için Sarıyer’e gitmek zorunda kalıyor. Zaten hastalıkla boğuşan insanlar bir de erişim engeliyle boğuşmak zorunda kalıyorlar.

Öte yandan, Şişli Etfal, hemen her branşa sahip bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak uzman doktorlar yetiştiren, ülkemizin dört bir yanında görev yapmakta olan binlerce uzmanı ülkemiz sağlık ordusuna katmış, ekol haline gelmiş bir hastanedir. Bu hastaneden binlerce uzman doktor, ebe, hemşire ve sağlık elemanı yetişmiştir.

Şişli Etfal’in kapatılması, bölümlerin dağıtılarak birbirinden koparılması, dağıtıldığı hastanelerdeki uzmanlık eğitiminin kalitesini de giderek düşürecektir. Tam teşekküllü bir hastanede uzmanlık eğitimi almanın avantajını en iyi uzman hekimlerimiz bilir.  

Bölünerek taşınmaya bağlı olarak hekim ve sağlık çalışanlarının eksilmesi, nöbet ve çalışma düzenlerinde ortaya çıkacak sorunlar nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinde aksamalar olması kaçınılmazdır.

Pandemi, İstanbul Depremi ve Şişli Etfal

Şişli Etfal’in ne kadar önemli olduğu, pandemi sürecinde daha yakından görülmüştür. Şişli Etfal, koronayla mücadelenin merkezi, yüzbinlerce insanın en büyük güvencesi olmuştur. Şişli Etfal olmasaydı, salgının Şişli için çok daha olumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. Pandeminin yeniden zirve yaptığı aylarda, taşınma gerekçesiyle kapatılan bazı servislerin yeniden açılmak zorunda kalması, yetkililerin kulağına küpe olmalıdır.

Merak ediyoruz: Büyük bir yıkıma ve on binlerce insanın yaşamına ve yaralanmasına neden olacağı öngörülen büyük bir depreme hazırlanması gereken İstanbul gibi bir dev metropolde Şişli Etfal gibi bir hastaneyi tasfiye etmek akla mantığa uyar mı! Yeni salgın risklerini, büyük çaplı toplumsal olayları, kitlesel kayıplara yol açabilecek şiddet eylemlerini dikkate aldığımızda, kentin merkezindeki tam teşekküllü bir kamu hastanesinin tasfiyesinin yaratabileceği riskler göz önünde bulundurulmakta mıdır? Şişli Etfal’ı kapatmayı veya tam teşekküllü bir hastane olmaktan çıkarmayı düşünen karar vericiler, bu vebali taşıyabileceklerini mi düşünmektedirler?

Etfal’in geleceği ve kaderi üzerinde karar alacak olanların tüm bunları dikkate alması, toplumsal, siyasi, insani ve ahlaki bir sorumluluktur.

Öte yandan, her hastane kendi çevresinde ve bölgesinde bir ekonomi yaratır. Şişli Etfal gibi büyük ölçekli bir hastane ise büyük bir ekonomi yaratmıştır. Hastanenin taşınmasıyla, bölge esnafı için de yıkım olmakta, eczacısından marketine, restoranından kafelerine, yüzlerce esnafın, çalışanın ve ailelerinin hayatları da olumsuz etkilenmektedir.

Bir noktayı da özenle vurgulamak gerekiyor. Şişli halkı, Şişli Etfal yerine dönerken, şu an taşındıkları Sarıyer ve Seyrantepe bölgelerindeki halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarına zarar vermeyecek, onları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmasını talep etmektedir. Şişli Etfal çalışanları tekrar Şişli’ye dönerken, oradaki sağlık kurumları o bölgelerde yaşayan insanlara hizmet verecek insani ve teknik donanımla faaliyetlerine devam etmelidir. Çünkü, nitelikli, parasız, kamusal sağlık hizmetine kolay erişim her yurttaşın yaşamsal ve anayasal hakkıdır ve devlet bu sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir.

Sağlık hakkı siyasi görüş, düşünce, kimlik, din, dil, ırk ayırımı gözetmiyor. Şişli Etfal’in yerinde kalmasına yönelik talep, her kesimden, her yaştan bölge insanının ortak talebidir. Halk bu talebini farklı yol ve yöntemlerle dile getirirken, geniş bir kamuoyu oluşmuş durumdadır.

Ankara Çıkarması: Sesimizi Yakından Duyurduk

Şişli Etfal Dayanışması olarak uzun zamandır farklı yöntemlerle İstanbul-Şişli odaklı sürdürdüğümüz mücadeleyi, seslerimizi muhataplarımıza yakından duyuralım, duymadık, görmedik, bilmiyoruz diyemesinler diye 6 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’ya taşıdık. Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyerek 30 bine yakın imza topladığımız dilekçemizi Bakanlığa teslim ettik.

Basın açıklamamıza CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Aykut Erdoğdu ile HDP İstanbul Miletvekilleri Dilşat Canbaz Kaya ve Züleyha Gülüm katıldılar. Ayrıca çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sağlık meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri eyleme destek verdi.

Basın açıklamasının akabinde TBMM’ne geçerek siyasi parti yönetici ve temsilcileriyle görüşmeler yaptık, destek istedik. Şişli Etfal Dayanışması heyetinin meclisteki makamlarında görüştüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu ve DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Etfal’i yaşatma mücadelesinde Şişli EtfalDayanışması’na destek sözü verdiler. Tüm bu siyasiler “Şişli Etfal Kapatılmasın” yazılı önlüklerle fotoğraflar verdiler.

Aynı gün CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, meclis genel kurulunda konuyu dile getiren etkili bir konuşma yaptı ve taleplerimizi tüm meclise ve ülkeye duyurdu. Takip eden birkaç gün içinde Sezgin Tanrıkulu ve Aykut Erdoğdu ortak imzalı bir araştırma önergesi verildi. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, mecliste EtfalDayanışması’nın taleplerini dile getirdiği bir konuşma yaptı. HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Etfal’in neden yaşatılması gerektiğini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi. DEVA Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanı tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi.

Şişli EtfalDayanışması’nın Ankara çıkarması son derece etkili olmuş ve konuya ilişkin farkındalığı hızla yükseltmiştir.

Ancak, aylar geçmesine rağmen dilekçemize cevap verilmemiş, Etfal’in geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Geçmiş yıllarda Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu, Aykut Erdoğdu, Dr. Ali Şeker tarafından verilen soru önergelerinin hala yanıtlanmadığını da ayrıca hatırlatmış olalım. Bu kadar sessizlik hayra alamet olmasa gerek.

Son Durum: Yıkılacak Diye Boşalttıkları Binalara Kendileri Taşınıyor

122 yıldır Şişli ve bölge halkına hizmet veren sağlık çınarımız Şişli Etfal Hastanesi’nin boşaltılma gerekçesi olarak “Hastane binaları dayanıksız, bilimsel raporlar var, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor” dediler ve yerinde dönüşüm yapılmasına yönelik tüm çabamıza rağmen Etfal’i boşalttılar. Şimdi, depreme dayanaksız dedikleri o binalara İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün bazı birimlerinin hastane ana binasına taşınacağı ve gerekli hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!” derler. Binaların kullanımı mümkünse neden hastanemizi taşıdınız? Binalar çürükse, sizin ne işiniz var o binalarda? İşin doğrusu nedir? Halka yalan mı söylüyorsunuz?

Belli ki, kentin göbeğinde, Boğaz manzaralı, 36.525 metrekarelik arazisi olan Şişli Etfal Hastanesi üzerinde rant bulutları dolaşıyor, araziden kötü kokular geliyor.

Öte yandan, Etfal’in kapatılmasıyla Şişli ve yakın bölgede yaşayan yurttaşlar olarak ciddi mağduriyetler yaşamaya başladık. İstanbul trafiğinde, aktarmalı ulaşımla Seyrantepe ve Sarıyer’e ulaşmak çok zor olduğundan pek çok insan “yollarda rezil olmayayım” diye muayeneye gitmez oldu. Seyrantepe’deki Galatasaray Stadında maç olduğu günlerde hastaneye giden metro seferleri ya durduruluyor ya da çok kalabalık oluyor. Tüm bunlar özellikle yaşlı ve engelli hastaları zorluyor. Sağlık çalışanları nöbete gidiş ve dönüşlerde ciddi sıkıntı yaşıyorlar.

En önemlisi acil vakalarda hastaneye ulaşım süresinde saniyelerin dahi çok önemi varken, İstanbul’un en yoğun trafiğinin yaşandığı bir bölgede hastanemiz kapatıldı. Acil durumlarda hemen yakınındaki Etfal Hastanesini kullanan Şişlili yurttaşların ve bölge halkının hayatları risk altında.

Defalarca uyarmış, “Etfal’i kapatırsanız bölgedeki hastanelerin, özellikle tek kamu hastanesi olarak kalacak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinin iş yükü artar, nitelikli sağlık hizmeti almak mümkün olamaz” demiştik. Tam da öyle oldu. Etfal kapandığı için Okmeydanı Hastanesinde aşırı yığılma yaşanıyor. Randevu almak artık çok daha zor. Hasta başına ayrılan muayene süresi çok kısaldı. Tahlil ve tetkikler için aylar sonrasına gün veriliyor. Acil serviste bir hastaya ayrılan 5-10 dakikalık süre aşırı yığılma nedeniyle 5 dakikanın altına inmiş durumda.

Etfal’i Geri İstiyoruz?

Yurttaşların sağlık konusunda üç temel hakkı, devletin de bu haklara yönelik üç temel yükümlülüğü vardır. Birincisi, ayırım gözetilmeden her bir yurttaşın sağlıklı olma hakkına saygı gösterilmesi ve dokunulmamasıdır. İkincisi, her bir yurttaşa ve bir bütün olarak topluma, nitelikli, çağdaş, bilimsel gelişmelerin takip edildiği, insanların parasız faydalanabildiği sağlık hizmeti üretilmesi ve sunulmasıdır. Üçüncü ve son olarak, bu sağlık hakkına kolay ve rahat erişim imkanı sağlanmasıdır. Erişilemeyen hizmetin bir anlamı yoktur.

Sizin devlet olarak sağlık hizmetini yurttaşın kolaylıkla ulaşabileceği yakın alanlara taşımanız gerekirken, tersine, bu alanlardaki sağlık birimlerini kentlerin dışına taşımaya çalışırsanız hastayı ve yurttaşları kamusal sağlık hizmetinden mahrum bırakmış, paralı-özel sağlık sistemine mahkum etmiş olursunuz.

Sağlık güvencesi herhangi bir ayırım gözetmeden her insanın en temel haklarındandır ve devletin sorumluluğundadır. Elimizdeki hastanenin alınması, devletin bu sorumluluktan kaçındığı, anayasal, insani ve vicdani ve hatta ahlaki görev ve yükümlülüğünü yerine getirmeyeceği anlamına gelir.

Şişli Etfal Hastanemizin kapatılmasını, tasfiye edilmesini, küçültülerek veya farklı formatlarda devam etmesiniistemiyoruz. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden mahrum bırakılmak, özel hastanelere mahkum edilmek istemiyoruz.

Bölge insanının kolay erişebildiği, 122 yıldır sağlık güvencesi olmuş hastanemizin çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları için daha modern ve konforlu hizmet sunacak bir hastane haline getirilerek yeniden hizmete girmesini talep ediyoruz. Depreme karşı binalar yenilensin/güçlendirilsin, Etfal yerinde kalsın istiyoruz.

Tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak binlerce uzman doktorun yetişmesinde rol oynayan Şişli Etfal’in, bölünüp parçalanmadan, yine Şişli’de fonksiyonuna devam etmesini, ülkemizin sağlık alanındaki seçkin yerini korumasını istiyoruz.

Birkaç birimiyle/branşıyla değil, tüm branşlarıyla, Şişli’ye, çevre ilçelere, hatta özellikli branşlarıyla tüm Türkiye’ye hizmet sunmaya devam etsin istiyoruz. Yıllardır olduğu gibi, ülkemizin dört bir yanına sağlık hizmeti taşıyacak, halkın sağlık güvencesi olacak binlerce uzman hekim, ebe, hemşire, sağlık personeli yetiştirmeye devam etsin istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bu süreçte karar verici durumdaki tüm yetkilileri halkın hassasiyetini anlamaya, talebine duyarlı olmaya, sesine kulak vermeye çağırıyoruz.

Ve tüm bu kaygılarımızın dikkate alındığı, halkın beklentilerine ve taleplerine uygun bir çalışma gerçekleştirileceği, Şişli Etfal’ın en az aynı kapasiteyle halka hizmet sunan, tam teşekküllü bir hastane olarak yerinde kalacağı, arazinin hiçbir şekilde farklı amaçlar için kullanılmayacağı hususunda yetkili makamlardan açık, net, samimi söz ve güvence istiyoruz, bekliyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na ve tüm yetkililere çağrımızı yineliyoruz. Olumlu yanıt alıncaya kadar talebimizi iletmeye, kamuoyu baskısı oluşturmaya devam edeceğiz. Bizler o binalarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü değil, Şişli Etfal Hastanesini görmek istiyoruz.

Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasının son cümleleriyle bitirelim: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bu kez uzaktan değil hemen yakınından sesleniyoruz. Halkın elinden hastanesini almaya kalkmayın. Bunun vebali ve sonuçları ağır olur. Ne butik hastane, ne özel hastane, ne sağlık turizmi, ne de sağlık dışı bir proje! Hepsini reddediyoruz. Biz 122 yıllık hastanemizin yenilenerek yaşamasını istiyoruz. Lütfen halkın sesine kulak verin. Halkı tatmin edecek bir açıklama yapın.”

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Net Haber Ajansı Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız